DRAGINJA DRAGA LJOČIĆ, PRVA LEKARKA U SRBIJI

Draginja Draga Ljočić rođena je 22. februara 1855. godine u Šapcu, u Kneževini Srbiji. Bila je prva žena koja je upisala Veliku školu, a potom i Filozofski fakultet 1870. godine, koristeći se svojevrsnim „propustom“ – zakon nije definisao da je studiranje namenjeno isključivo muškarcima. 1871. godine upisuje Medicinski fakultet u Cirihu. Tokom Srpsko-turskih ratova pauzira studije i prijavljuje se među bolničare dobrovoljce. Školovanje završava 1879. godine i u Srbiju se vraća kao prva žena sa titulom „dr“ na Balkanu. U čitavoj Evropi tog perioda, bilo je svega desetak žena s ovom titulom. Tokom Srpsko-bugarskog rata 1885. godine, bila je jedini lekar u tri bolnice: Opštoj državnoj, Zaraznoj i Bolnici za ranjenike.
Do kraja Prvog svetskog rata bila je pomoćnik lekara, jer bez svršenog vojnog roka nije mogla da se zaposli u javnoj službi. Ovakvo stanje podstaklo ju je da pokrene privatnu praksu.
Prilikom nostrifikacije diplome u Beogradu, predsednik komisije i ugledni lekar, Vladan Đorđević, izjavio je da „ova gospođa zna više medicine nego naša cela komisija“. Ipak, ni znanje, ali ni čin poručnika, koji je stekla u pomenutim ratovima, nisu joj pomogli da ostvari jednakost – zadržala je status i platu pomoćnog lekara.
Dr Ljočić u više navrata se obraćala državi, namerna da dobije trajno zaposlenje. Među nebrojenim odbijenicama, izdvaja se odgovor tadašnjeg načelnika Saniteta: ,,ženskinja, po samoj svojoj fizičkoj prirodi, pozvano je da se naslanja na jačeg od sebe – na čoveka, koji će rukovoditi u njezinom životu“.
Priliku da se izjednači s muškim kolegama dobiće tek 1919. godine. Pravo na penziju ostvarila je u 70-oj godini, a preminula je u Beogradu godinu dana kasnije, 5. novembra 1926. godine.
Ostaće upamćena i kao prva Srpkinja koja je, nakon udaje, zadržala sopstveno prezime.
Svoj prevod ruske pedagoške knjige „Gajenje male dece“ posvetila je ,,majkama, jer od njihovog znanja zavisi valjano gajenje dece“.

Na slici: prvobitna bista Drage Ljočić, vajara Vladimira Jokanovića, ukradena 2017. godine. Nova bista s njenim likom otkrivena je krajem iste godine.

Boja lika Drage Ljočić na cegeru iz linije proizvoda PRVA simboliše profesiju i životni poziv dr Drage Ljočić.

Scroll to Top