OKTOBAR

4. oktobar 1931.
Paviljon Cvijete Zuzorić, Beograd
PRVA SRPSKA KARIKATURISTKINJA

Desanka Desa Glišić (1911 — 1991) bila je prva srpska karikaturistkinja, slikarka, scenografkinja i novinarka. Kraljevsku umetničku školu u Beogradu završila je kod profesora Milovanovića, a usavršavala se i kod Bete Vukanović. Svoju prvu karikaturu prodala je 4. oktobra 1931. godine tokom izložbe studentskih radova u Paviljonu Cvijete Zuzorić, a karijeru karikaturistkinje započinje u listu Trgovački glasnik 1934. godine. Ubrzo se zapošljava u listu Vreme, ali se u njemu kratko zadržava. Do Drugog svetskog rata radi u Ošišanom ježu, a karikature povremeno izrađuje i za Politiku. Za vreme Drugog svetskog rata preselila se sa suprugom u Kragujevac, gde je svedočila stradanju đaka u Šumaricama. Nakon rata, kratko je angažovana kao scenografkinja Narodnog pozorišta u Kragujevcu, a potom se vraća u redakciju Ježa (naziv lista je promenjen). Tokom karijere razvila je nekoliko stalnih likova u svojim karikaturama, među kojima se izdvajaju Mica i Cica, Perka Farmerka i Dara Nijagara, sa kojom je kod publike imala najviše uspeha. Karikaturisala je uticajne ličnosti svog vremena, poput Franciska Franka, Hajla Selasija, Nila Armstronga, Če Gevare, Nevila Čemberlena.

15. oktobar 1943.
Vrhovni štab NOV i POJ, Foča
PRVA SRPSKA NARODNA HEROINA

Marija Bursać (1920 — 1943) bila je učesnica Narodnooslobodilačke borbe i prva jugoslovenska i srpska narodna heroina. Budući iz siromašne, zemljoradničke porodice, nije se obrazovala. Ugledajući se na braću, samostalno je naučila da čita i piše. Učestvovala je u akcijama Narodnooslobodilačkog pokreta u Bosanskoj krajini jula 1941. godine, a u septembru je primljena u Savez komunističke omladine Jugoslavije. Već naredne godine učlanila se u Komunističku partiju Jugoslavije. 1942. godine postavljena je za političkog komesara čete u Prvoj krajiškoj omladinskoj brigadi, a 1943. radila je kao bolničarka. Ranjena je u blizini sela Prkosa prilikom juriša na nemačko-ustaško uporište, od čega je nekoliko dana kasnije i preminula. 15. oktobra 1943. godine proglašena je za prvu narodnu heroinu Jugoslavije.

NAPOMENA

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca prešla je na gregorijansko računanje vremena 28. januara (odnosno, 15. januara po julijanskom kalendaru) 1919. godine. Pre ovog datuma, među srpskim stanovništvom, kako u Srbiji tako i van nje, korišćen je uglavnom julijasnki kalendar. Budući da su odstupanja brojna i uslovljena različitim društveno-istorijskim okolnostima, opredelili smo se da datume navodimo kako su zapisani u izvornicima.

ZNATE NEŠTO O ŽENAMA KOJE SU U SRBIJI BILE PRVE? PIŠITE NAM!

Molimo Vas da unesete puno ime i prezime.
Molimo Vas da unesete adresu e-pošte na koju želite da Vam odgovorimo.
Molimo Vas da u prazno polje upišete poruku.
Scroll to Top